Letná a zimná údržba

Image

Letná údržba» kosenie trávnatých plôch

» hrabanie pokosenej trávy 

» vysádba rastlín drevín

» orezávanie drevín

» hnojenie trávy

» zametanie pôch

» zbieranie nečistôt

Zimná údržba» strojové odpratávanie snehu

» manuálne odpratávanie snehu

» odstraňovanie ľadu

» posyp chodníkov

» monitoring stavu vozoviek a chodníkov


Image
Firma FINX s.r.o. je dynamickou firmou,
ktorá vznikla na základe skúseností majiteľky
pri poskytovaní služieb v oblasti
čistiacich a upratovacích prác.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie
komplexných upratovacích služieb pre organizácie
a domácnosti na profesionálnej úrovni
od najjednoduchších výkonov až po globálne
riešenie čistiaceho servisu podľa potreby klientov.
finx_za_1.png